CONTACTCLOWN

Clown Biba heeft zich gespecialiseerd in het spelen voor mensen met een verstandelijke beperking en dementerende ouderen.
Juist deze mensen verdienen het om extra aandacht te krijgen en in het
zonnetje te worden gezet.

De clown bied een manier van afleiding en plezier waar de verpleging of
activiteitenbegeleiding vaak niet aan toekomt of de mogelijkheden voor heeft.

Contactclown Biba aan het werk
Clown Biba

– geeft extra persoonlijke aandacht op een unieke en respectvolle, niet kinderachtige manier
– staat open voor de individuele bewoner, niets moet en alles mag
– bied bewoners de mogelijkheid even uit hun isolement te komen
– improviseert naar aanleiding van wat er voortkomt uit het contact met de bewoner
– heeft oog voor verschillende niveaus van de bewoners
– prikkelt de zintuigen door middel van clownerie, muziek, spel en beweging
– bied een prettige sfeer, gezelligheid en afleiding waarin ruimte blijft voor de verschillende stemmingen van bewoners

Het bijzondere uiterlijk van de clown valt op en brengt meteen reactie teweeg.
Clown Biba is slechts een klein beetje geschminkt zodat de mens achter de clown zichtbaar blijft.
De clown communiceert op veel manieren. Zij maakt gebruik van mimiek, grapjes, muziek, bewegingen, geluiden, poppen en andere attributen. Ook met het zingen van (oude) liedjes worden al snel allerlei deuren geopend bij de bewoners.
Clown Biba heeft dus veel mogelijkheden om contact met de bewoner te krijgen en improviseert naar aanleiding van hetgeen wat op dat moment gebeurt.

Deze bijzondere doelgroepen zijn zeer gevoelig voor sfeer, aandacht en lichaamstaal.
Één van de belangrijkste doelstellingen van de contactclown is het meewerken aan het welbevinden van de bewoner.

Op uitnodiging van een instelling, speelt de clown op psychogeriatrische (P.G.) Afdelingen of woongroepen.
Zij bezoekt de bewoners in de huiskamer en/of bedlegerige bewoners op hun eigen kamer.
Een bezoek op een ochtend of middag duurt 1 uur (exclusief een kwartier nabespreken). Afhankelijk van de specifieke situatie kan een clown per dagdeel circa 15 mensen belevingsgerichte zorg bieden.

U kunt Contactclown Biba ook uitnodigen voor dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten in woonzorgcentra en de dagopvang.

Ook is Clown Biba in het bijzonder bereid te spelen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of in het kader van een speciale gelegenheid (feest, jubileum).
Kan ik een bezoek bijwonen?:
Ja, mits u een afspraak daarvoor heeft gemaakt, en er toestemming word gegeven door de afdeling.

Is clownerie voor alle dementerenden geschikt?
Het is toepasbaar bij alle stadia van dementie, maar voornamelijk gericht op het middenstadium van dementie. In de beginfase van dementie wordt de benaderingswijze nog al eens ervaren als een optreden, wat het dus juist niet is. Toch kunnen ook deze bewoners er veel plezier aan beleven als de clown hun emoties bevestigt. Ook voor mensen in een vergevorderd stadium van dementie is de methode bruikbaar Door zintuiglijke activering en contactlegging kan de clown kleine individuele resultaten behalen.

Worden de bezoeken door heel Nederland gedaan?
Ja, Clown Biba komt door het hele land.

Kan ik ook bezoeken periodiek vastleggen?
Ja, ook dat is mogelijk. (Bijv. 1 x per 2 maanden)                                      

Menu